Yatırımcı Kuruluşlar

Merhaba. Bu yazımızda yine kümelenme odağında önemli olan, yatırımcı bulma hususunu gündeme alıyoruz. Kümelenme içerisindeki şirketlerin yatırım alması önemli hedeflerden biridir.

0 21

Merhaba.

Bu yazımızda yine kümelenme odağında önemli olan, yatırımcı bulma hususunu gündeme alıyoruz. Kümelenme içerisindeki şirketlerin yatırım alması önemli hedeflerden biridir. Bu yatırımlardan ulusal çapta en önemlilerinden biri de melek yatırımcılardır. Maalesef, TR32 bölgesinde (Aydın, Denizli ve Muğla) melek yatırımcı kuruluşlara rastlanılmamaktadır. En yakın İzmir’de melek yatırımcı kuruluşlar bulunmaktadır.

TR32 bölgesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve teknoparklar özelinde, yatırımcı–girişimci buluşmaları yapılmaktadır. İnternetten bakılırsa, ilk sırada GEKA’nın yatırımcı-girişimci buluşmaları üzerine bir projesi görülecektir. Ancak “StartupCentrum Akredite Melek Yatırım Ağı” veya “EGİAD Melekleri Yatırım Ağı” gibi kurumsal kuruluşlar bulunmamaktadır.

Peki iş insanlarımız neden melek yatırımcı olmalıdır?

Kamu yönetimi, melek yatırımcılar için, bazı avantajlar sunmaktadır. 31/12/2027 tarihine kadar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253’üncü maddesi kapsamına giren, bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler için (Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.), 1961, v. Geçici Madde 82-1);

* İktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla,

* 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre, hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından, hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilme,

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından belirlenen, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için ise, %100 olarak uygulama hakkı verilmektedir.

Girişimciler için hem bir kaynak hem de bireysel yatırımcılar için vergisel bir kazançtır. Bölgemizde en kısa sürede bir yatırım ağı kurulması gerekmektedir. Eğer bu ağı kurmada kurumsal bir sorun yaşanılacağı düşünülüyorsa, mevcut kurumsal yapılar ile irtibata geçilerek, bu bölgedeki şubeleri olunabilir. Bu arada, yatırım yapılan kurumun kazancına da ortak olunmaktadır. Özellikle, Ar-Ge projesi yöneten teknoloji geliştirme bölgesi firmaları, yatırım yapılması gereken odak noktada şirketlerdir. TR32 bölgesinde bulunan, Ar-Ge projesi yöneten, yaklaşık 200 civarındaki şirketler için, muhteşem bir büyüme aracıdır. Bu şirketler ile ortaklıklar kurularak, bölgeye katma değer katılabilir. Ortak sinerjiler oluşturularak, büyük bir sanayi atılımı yapılabilir. Bu arada, geçen yazımızda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme desteğinden bahsederken, KOSGEB Aydın İl Müdürümüz “KOSGEB İş Birliği Destek Programı”nı hatırlattı. Olumlu katkıları için teşekkür etmek isterim.

Evet, bu yazımızda, kümelenme konusunu daha da açarak, özellikle Ar-Ge ve tasarım firmalarının yatırım yapılması hususunu tartışmaya açtık. Bir sonraki yazımızda, kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemeler yapacağız. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Yasin DANYAL
TGB Uzmanı
yasindanyal@gmail.com

YOUTUBE KANALIM

Kaynakça

Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.), Pub. L. No. 193, Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi 1 (1961). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=193&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

Yorum Yapın