Tekstil Sektörü Üzerine Kümelenme

Bu yazımızda, bölgemizde sektörel olarak neler yapılabilir, bunu tartışacağız. Bu arada TR32 Bölgesine dair bir kümelenme çalışması yaptığımı hatırlatmak isterim.

0 218

Merhaba..

Bu yazımızda, bölgemizde sektörel olarak neler yapılabilir, bunu tartışacağız. Bu arada TR32 Bölgesine dair bir kümelenme çalışması yaptığımı hatırlatmak isterim. Sektör daha belli değil. İş insanlarımızın kararıyla sektör belirlenecektir. Bu sebeple, bölgemizde yapılabilecek sektörel kümelenme üzerine devamlı suretle araştırmalar yapmaktayım. Bu araştırmalar içerisinde GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) raporları ilgi çekicidir.

Bölgemizin en önemli araştırma ve fonlama kuruluşlarından GEKA’nın 2021 tarihli raporu tekstil sektörünü mercek altına almıştır. Bölgemizde tekstil endüstrileri üzerine bir kümelenme çalışması yapılabilir. Rapor incelendiğinde, TR32 Bölgesinden, en fazla tekstil sektörü üzerine ihracat yapma sıralamasında, Denizli ulusal düzeyde 9. sıradadır. Aydın ve Muğla alt sıralardadır. Ancak, yapılacak kümelenme çalışmasında, Denizli’yi, Aydın ve Muğla, farklı alt sektörlerde veya tedarik zincirinde desteleyebilir.

Denizli 2020 yılında 3 milyar $’ın üstünde ihracat yapmıştır. Aynı yıl ise Aydın yaklaşık 660 milyon $ ve Muğla 592 milyon $ ihracat yapmıştır (Uzay, 2021, ss. 10–12). Denizli ile diğer iki il arasında açık ara mesafe bulunmaktadır. Bunu aleyhte düşünmemek gerekir. Denizli tekstil trenine, Aydın ve Muğla alt sektörler ile destekler ise, çok daha güçlü bir ekonomi oluşabilir. Çünkü tekstil endüstrisi, pek çok alt sektörleri barındırabilmektedir.

Tekstil sektörü içerisinde, akıllı makineler, özel kimyasal ürünler, nano teknolojiler, akıllı kumaşlar gibi pek çok alt teknoloji bulunmaktadır. Aydın ve Muğla’daki teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım firmaları üzerine bir çalışma yapılabilir. Sonuçta, bu iller çok uzak bir mesafede değildir ve demir yolu trafiği ile ulaşım maliyetleri azaltılabilir. Bu arada otoyol çalışmaları da devam etmektedir. Tüm bu incelemeler ışığında, tekstil sektörü üzerine, aşağıda listelenen 3 önemli hususta çalışma yapılabilir (Uzay, 2021, s. 69)

• Yeşil KOBİ kapsamında, daha az girdi ile daha çok değer yaratmak için, kaynak verimliliği yatırımları ve tekstil terbiyesinde enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu teknolojiler desteklenmelidir.

• Covid-19 pandemisi gibi krizlerin yönetilebilmesi adına ve önümüzdeki yıllarda farklı krizlerin yaşanabileceği ihtimali ile sektörel kriz fonu oluşturulmalıdır.

• AB hibelerinden tekstil sektörünün faydalanabilmesi için, mevzuata ve amaca uygun projeler üretilmeli, TR32 bölgesindeki oluşmuş tecrübeler, diğer bölgelerle paylaşılmalıdır.

Sonuç olarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kümelenme Destek Programı kapsamında, 20 alt sektör oluşturulmalıdır. Bu 20 alt sektörde, uzmanlaşma seviyesine göre 3 il paylaşım yapmalıdır. Ortak bir organizasyon kurulması için, ilk aşamada bir dernek tüzel kişiliği kurulabilir. Bu dernek tüzel kişiliği üzerinden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının istediği şartlarda bir organizasyon kurgulanabilir. Merkezin illa Denizli’de olmasına gerek yok. Gümrükleme ve ulaşım olarak en uygun il Aydın gözükmektedir. Kısa sürede İzmir limanı üzerinden ticari ürünler ihraç-tedarik zincirine girebilir. Düşünebiliyor musunuz? Üç il koordineli bir fabrika gibi çalışmakta, bir yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bir bilgi edinmek isterseniz, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bu yazımızda, tekstil sektörü üzerine yapılabilecek çalışmaları inceledik. Bir sonraki yazımızda, başka bir sektör üzerinden neler yapılabilir bunları ele alacağız. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Yorum Yapın