Teknoloji

Ülkemiz açısından çok zor dönemlerden geçiyoruz. Kaybettiklerimiz için, hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, kalanlara da geçmiş olsun. Her deprem sonrası, tekrar gündeme gelen bilim ve teknoloji konusu, yine gündem maddesi. “Niçin Japonya gibi değiliz?”

1 384

Merhaba.

Ülkemiz açısından çok zor dönemlerden geçiyoruz. Kaybettiklerimiz için, hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, kalanlara da geçmiş olsun. Her deprem sonrası, tekrar gündeme gelen bilim ve teknoloji konusu, yine gündem maddesi. “Niçin Japonya gibi değiliz?” gibi, ortalıkta aynı sorular tekrarlanmakta. Teknoloji denildiğinde de “Teknoloji Transfer Ofisleri” akla gelmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları, ülkemizin her yerinde, üniversite ile sanayiyi bir araya getirmeye çalışmaktadır. Japonya kadar başaramadığımız, ancak teknolojinin yaygınlaşması için, gecesini gündüzüne katan, Teknoloji Transfer Ofisleri’nden, yani kısaca TTO’lardan bahsedeceğim. Ülkemizde özel teşebbüslerinde, bazı özel şartları yerine getirmek suretiyle, TTO’lar kurduğu görülmektedir. TTO’lar üniversite-sanayi işbirliğinin spesifik çalışma birimleridir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 tarihindeki özetlenmiş bir raporuna göre; ülkemizde, TTO’ların beş farklı statüde faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. TTO’ların, tecrübeli insan kaynağı ile patent, ticarileştirme, girişimcilik, uluslararası projeler ve uluslararasılaştırma konularında uzmanlaşmış insan kaynağı bulmada, sorun yaşadığı tespiti yapılmıştır.

İnsan kaynağı bulmada sorun yaşanması, TTO’ların, hizmet verdiği alanları da belli konularla sınırlandırmaktadır. TTO’ların sayısı, TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerle artış göstermekle birlikte, TTO’ların finansal kaynak açısından, bu desteklere büyük oranda bağımlı oldukları görülmektedir. Rapora göre sonuçlar, TTO’ların ülkemiz yenilik ekosistemine, değerli ve gittikçe artan katkıları olduğunu göstermektedir. Ancak TTO’lar, halen gelişim aşamasındadır (Belgin & Özer, 2021, s. 8). TR32 Bölgesinde (Aydın, Denizli ve Muğla), şuan 3 TTO bulunmaktadır. Bu TTO’lar;

  • ADÜ TTO,
  • Pamukkale TTO,
  • Inova Muğla TTO A.Ş.’dir.

Bölgemizde daha çok TTO kurulabilir. TTO öncesi, TEKMER (Teknoloji Merkezi), müteakiben, bir üst seviye olan TTO’nun kurulması, faydalı olarak görülmektedir. TEKMER, KOSGEB desteğiyle, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği sağlanarak, ulusal plan ve programlar doğrultusunda, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimciliğin desteklenmesi amacıyla oluşan yapılardır. Bu yapı sonrasında, gelişme sağlanarak, müteakiben TTO yapısına dönüşmesi tavsiye edilir.

TTO yapısı ile TÜBİTAK 1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı desteği alınabilir. Böylece, 1512 Girişimcilik Destek Programı uygulayıcı kuruluşu olunabilir. Bu oluşumlar çok önemli yapılardır. Özellikle, Ar-Ge ve tasarım merkezi olan büyük firmalar, bu yapılanma ile üst seviye teknoloji transferi sağlayabilir, istihdamı arttırabilir, girişimcilik faaliyetlerini destekleyebilir. Teknoloji tabanlı firmaların çoğalması, kültürel olarak, inovasyon kültürünü arttırır.

İnovasyon kültürünün artması, önümüzdeki dönemlerde, deprem gibi sorunları çözebilen girişimcilerin çoğalmasını, teknik olarak gelişmiş toplumun oluşmasını sağlar. Umut ederim ki, inovatif ve teknolojik olarak, üst seviyelere çıktığımızda, modern şehirler kurgulayan, deprem gibi sorunları olmayan ve refah seviyesi yüksek bir toplum ortaya çıkacaktır.

Evet, bu yazımızda, kümelenmeye konu olan bölge için, inovatif olarak, neler yapabiliriz kapsamında, TTO’ları tartışmaya açtık. Bir sonraki yazımızda, kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemeler yapacağız. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Yasin DANYAL
TGB Uzmanı
yasindanyal@gmail.com
Linkedin : PROFİLİM
Youtube : KANALIM

Kaynakça

Belgin, Ö., & Özer, Ö. (2021). Teknoloji Transfer Ofislerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

https://www.sanayi.gov.tr

https://verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr/Library/Detail/1318

1 yorum
  1. AHMET OKUMUŞ diyor

    Teşekkür ederim. Açıklayıcı bir bilgi olmuş. Sermaye olmadan fikirler fiiliyata geçirilemiyor.

Yorum Yapın