Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Teknoloji Transfer Ofisleri

Bu ay, kümelenmenin en önemli somut göstergelerinden olan, teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) yönetici şirketi ile teknoloji transfer ofisinin (TTO), ortak faaliyet alanlarını tartışmaya açıyoruz. Teknoloji geliştirme bölgelerinin, pek çok avantajları olduğunu, geçmiş yazılarda bahsetmiştik.

0 138

Merhaba.

Bu ay, kümelenmenin en önemli somut göstergelerinden olan, teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) yönetici şirketi ile teknoloji transfer ofisinin (TTO), ortak faaliyet alanlarını tartışmaya açıyoruz. Teknoloji geliştirme bölgelerinin, pek çok avantajları olduğunu, geçmiş yazılarda bahsetmiştik. Aynı istikamette, ancak farklı yaklaşımlar sergileyen, teknoloji transfer ofislerinden de bahsetmiştik. Bu yapılar, beraber kullanıldığında, çok fonksiyonel görevler alabilmektedirler. Herkes, teknoloji geliştirme bölgelerini konu ettiğinde, hemen vergisel avantajlardan bahsetmektedirler. Oysa ki, buradaki avantajlar, sadece vergisel avantajlar değildir. Buraları, daha farklı vizyoner bakış açısıyla değerlendirmek gerekir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde, yönetici şirket ve teknoloji transfer ofislerinin beraber yapabileceği, kolaylaştırıcı faaliyetlerin bazıları, aşağıda listelenmiştir ;

  • Kümelenme faaliyetlerinin organize edilmesi,
  • Kuluçka firmalarının değerlemesinin yapılarak, yatırım almalarının sağlanması,
  • Yurtdışı ofis veya irtibat noktalarının oluşturulması,
  • Fuarlar düzenlenmesi,
  • Başka yerlerdeki fuarlarda, stantlar oluşturulması,
  • Uluslararası hızlandırma programları organize edilmesi,
  • Teknoloji geliştirme bölgesi için, kapasite geliştirme faaliyetleri icra edilmesi,
  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri için, teknoloji geliştirme bölgesinin cazip hale getirilmesi,
  • Ar-Ge ve tasarım firmalarının, kalite yönetim sistemi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Bölgemizde, Ar-Ge ve tasarım firmaları bir araya gelerek, sektörel kümelenme oluşturabilirler. Şuan bölgemizde, otomasyon dikkat çekmektedir. Kuluçka firmaları için, değerleme raporları hazırlanarak, büyük firmalardan cazip yatırımlar alınabilir. Büyük firmalar, yatırım yaparak, önemli vergisel avantajlar sağlamaktadırlar. Yurtdışında ofis veya irtibat noktaları oluşturularak, bu noktalar üzerinden, avantajlı ithalat ve ihracatlar yapılabilir. Yatırımcı buluşmaları sağlanabilir. Teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde, fuar veya çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. Ar-Ge ve tasarım firmalarının ürünlerini satabileceği organizasyonlar teşkil edilebilir. Ayrıca, başka yerlerdeki fuar veya etkinliklerde, teknoloji geliştirme bölgesindeki firmalar için, imkanlar ölçüsünde, stantlar oluşturulabilir, mali destekler sağlanabilir. Uluslararası düzeyde, hızlandırma programları oluşturulabilir. Bu programlar sayesinde, girişimcilerin uluslararası arenada, rekabet edebilirliği arttırılabilir. Büyükşehirlerden veya yakın yerlerden, görüşmeler sağlanarak, bölgede Ar-Ge ve tasarım merkezleri için, imkanlar sunulabilir. Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan firmaların, kalite yönetim sistem sertifikalarını almaları sağlanabilir.

Evet, bu yazımızda, kümelenmeye konu olan bölge için, inovatif olarak, neler yapabiliriz kapsamında, TGB ve TTO’ları beraber tartışmaya açtık. Bir sonraki yazımızda, kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemeler yapacağız. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Yasin DANYAL
TGB Uzmanı
yasindanyal@gmail.com
Linkedin Profilim
Youtube Kanalım
Yorum Yapın