Makine ve Ekipman İmalatı Üzerine Kümelenme

Bu yazımızda, Aydın merkezli makine ve ekipman imalatı üzerine yapılabilecek çalışmaları inceledik. Bir sonraki yazımızda, biraz da teknoparklar konusuna değinmek istiyorum. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

2 300

Merhaba..

Bu yazımızda, bölgemizde sektörel olarak neler yapılabilir, bunu tartışmaya devam ediyoruz. Fakültemden bir hocamın öğrencisi ile yapmış olduğu araştırma üzerinden, bölgemizdeki makine ve ekipman imalatı üzerine, biraz kafa yoracağız. Yapılan çalışmada, benim de araştırma saham olan, TR32 bölgesi denilen, Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yapılabilecek, kümelenme faaliyetleri incelenmektedir. Kümelenme en kısa tabirle ortak bir sektör etrafında görev paylaşımıdır. Bu durum her firma için, maliyetleri azaltarak, belli bir sektöre yoğunlaşmayı sağlar. Depolama işi bir firmada, bakım faaliyetleri bir firmada, pazarlama faaliyetleri bir firmada yoğunlaşır. Bunların hepsinin bir firma tarafından yapılması ayrı bir maliyettir. Tek bir sektörde yoğunlaşan her firma daha seri hareket kabiliyetine ulaşır. İhracata yoğunlaşmak isteyen girişimciler üretim tarafıyla uğraşmak zorunda kalmaz. Üretim tarafındaki de pazarlama sorunu ile uğraşmaz. Yapılan çalışmada, bölgede, kümelenme ile ilgili faaliyetlerin yetersiz olduğu belirtilmektedir. Denizli ve Muğla illerinde gerçekleştirilmiş bazı faaliyetler bulunduğu, ancak, Aydın ilinde henüz başlatılmış herhangi bir girişimin bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Kümelenme faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılması, bölgenin kalkınması, ekonomik ve endüstriyel büyümesi için, önemlidir. Yoğunluk ve rekabetçiliğin yanında, sektörel ve yerel dinamiklerin de dikkate alınması gerekmektedir. Kümelenme için, karar sürecinde firma sayıları ve büyüklükleri, ilgili meslek kuruluşlarının varlığı ve etkinliği, üniversite ile işbirliği olanaklarının önemi büyüktür. Coğrafi yakınlık bağlamında sektörler ve firmalar düzeyinde mevcut ve potansiyel işbirliklerinin araştırılması ve desteklenmesi en önemli eylemdir. Üniversiteler ile diğer eğitim ve araştırma kuruluşlarının sürece dahil edilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Çalışmanın bulguları sonucu bazı sektörlere dikkat çekilmektedir. Bunlar (Çamlıca & Şenkayas, 2020, ss. 102–103);

  • Aydın ili için; Makine ve Ekipman İmalatı ve Gıda Ürünleri İmalatı,
  • Denizli ili için; Tekstil Ürünleri İmalatı ve Ana Metal Sanayi,
  • Muğla ili için: Gıda Ürünleri İmalatı ve Metalik Olmayan Ürünler İmalatıdır.

Daha önceki yazımızda tekstil ürünleri imalatı hususuna dikkat çekmiştik. Bu yazımızla “Makine ve Ekipman İmalatı” üzerine de kafa yorulması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Aydın’da bu hususta çalışan pek çok büyük firma bulunmaktadır. Bu büyük firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezleri de mevcuttur. Bu büyük firmaların önderliğinde ortak çalışmalar yapılabilir. Bu ortak çalışma kümelenmeye dönüştürülebilir. Devletin destekleri ile bölgeye büyük yatırımlar yapılabilir. Sonuç olarak; kümelenme çalışmaları kapsamında, dernek tüzel kişiliği üzerine yoğunlaşılmalıdır. Görüldüğü üzere makine ve ekipman imalatında önde olan Aydın’da bir merkez oluşturularak, kümelenme çalışmalarına başlanabilir.

Daha ayrıntılı bir bilgi edinmek isterseniz, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bu yazımızda, Aydın merkezli makine ve ekipman imalatı üzerine yapılabilecek çalışmaları inceledik. Bir sonraki yazımızda, biraz da teknoparklar konusuna değinmek istiyorum. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Yasin DANYAL

TGB Uzmanı

yasindanyal@gmail.com

linkedin.com/in/yasin-danyal-05829863

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2EywdoD97JUPDqENU-kaARENkdakNgt

Kaynakça

Çamlıca, Z., & Şenkayas, H. (2020). Kümelenme Potansiyelinin Belirlenmesi: TR32 Bölgesi İmalat Sektörlerinde Bir Uygulama. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 15(88), 88–105. https://doi.org/https://doi.org/10.19168/jyasar.657876

2 Yorumlar
  1. Yasin Danyal diyor

    Sayın Okuyucularım;
    Yazıyı okuduktan sonra, olumlu veya farklı düşünenlerin yorumları ulaşmaktadır. Bu beni çok mutlu etmektedir. Hayat bir öğrenme ve yansıtmadır. Öğrenmeye devam ederek, bölgemiz için neler yapılabilir sorusunun cevabını hep beraber bulacağız.
    Saygılarımla.

Yorum Yapın