Kuru İncirde “Aflatoksin” İadesi!

Aydın ve Türkiye için önemli ihraç ürünlerinden olan kuru incirde Aflatoksin sebebiyle iadelerin söz konusu olduğu özellikle sosyal medyada çok sık olarak gündeme gelince Aydın Tarım ve Orman il Müdürlüğü AB Coğrafi işaretli ürünümüz hakkında bir açıklama yaptı.

0 18

Aydın ve Türkiye için önemli ihraç ürünlerinden olan kuru incirde Aflatoksin sebebiyle iadelerin söz konusu olduğu özellikle sosyal medyada çok sık olarak gündeme gelince Aydın Tarım ve Orman il Müdürlüğü AB Coğrafi işaretli ürünümüz hakkında bir açıklama yaptı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; İlimiz tarımsal ürün ihracatında önemli bir paya sahip kuru incir ürününün ihracatı 2019/1793 sayılı AB Komisyon Uygulama Tüzüğü ve buna bağlı olarak Bakanlığımızın hazırladığı ilgili prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir.

AB ülkelerine gidecek tüm ürünler ilgili tüzük gereği tarafımızdan kontrolleri yapılmakta, numune alınarak aflatoksin analizi yaptırılmakta ve uygun olan partilerin ihracatına izin verilmektedir. Yine aynı tüzük gereği AB üyesi ülkeler ithal edecekleri ürünleri belli bir oranda sınır kontrollerine tabi tutmaktadırlar. Yapılan kontroller neticesinde bazen olumsuzlukla karşılaşılmakta ve ürünlerin ülkemize iadesi söz konusu olabilmektedir.

Bu olay ilgili ülke tarafından RASFF (Gıda ve Yemlerde Hızlı Alarm Sistemi) sistemine bildirilmekte ve tarafımıza iletilmektedir. İlimizden  2021 yılında 51 170 ton kuru incir ihracatı yapılmış olup 256 tonluk kısmı; 2022 yılında ise 01.12.2022 tarihi itibariyle yaklaşık 41 000 ton kuru incir ihracatına karşılık 206 tonluk kısmı RASFF bildirimi almıştır. Bildirim almış ve ülkemize iadesi söz konusu olan ürünler için;

Ulusal mevzuatımız gereği, herhangi bir nedenle Türkiye’ye geri dönen ürünlerin yurda girişinde ithal edildiği ülkedeki kontrolü sırasında tespit edilen değerler dikkate alınmaksızın, bu ürünlerin giriş noktasındaki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından numune alınarak, akredite bir laboratuvara analize gönderilmektedir.

Analiz sonucunun mevzuatımıza uygun olması durumunda Gümrük Müdürlüğüne bir yazı ile “yapılan denetim sonucunda yurda girmesinin uygun olduğu” bildirilmektedir. Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin yurda girişine izin verilmemektedir” denildi.

Yorum Yapın