Kümelenme Destek Programı

0 372

Merhaba…

Bu ay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kümelenme destek çağrısı hakkında yazmak istedim. Ancak, bazı Ar-Ge ve tasarım firma yetkililerinden, bölgedeki enerji verimliliği üzerine yazmamı isteyenler oldu. Özellikle, makine alımlarında, sadece hizmeti görmesinin yeterli olmadığı, aynı zamanda, enerji verimliliğinin de önemli olduğuna dikkat çekmemi istediler. İstekte bulunun girişimcilerimizin affına sığınarak, bu konuyu, ayrıntılı olarak, ilerleyen zamanlara planlamak istiyorum. Çünkü, gündem çok yoğun.

Yeni hükümetimiz kuruldu ve yeni çağrılar açıldı. Mutlaka bu sürecin içerisine girmemiz gerekiyor. Yoksa, sadece akan nehre dışarıdan bakan oluruz. Bu arada, bölgemizdeki son gelişmeleri de dile getirip, konumuza geçmek istiyorum. ADÜ Teknokent A.Ş.’ne yeni genel müdür görevlendirilmesi yapıldı. Sayın Doç.Dr.Mustafa AKKAYA hocamıza, buradan hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Muğla’dan da yat turizm sektörünün canlandığını ifade ederek, sektörel çalışmalara ışık yakmış olalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4. çağrı metnini yayınladı. Şuan benimde çalışma konum. Çağrıya göre, 20 firma istenmektedir.

Şuan kümelenme çalışması kapsamında 21 Ar-Ge ve tasarım firması ile irtibata geçildi. Olumlu geri dönüşler yaşanmakta ancak daha yapılması gereken çok husus var. Örnek bir kümelenme organizasyonu ile de protokol aşaması devam ediyor. Ayrıca, yurt dışı kümelenme organizasyonu işbirliği çalışması biraz sorunlu gidiyor. Umut ederim ki; TR32 bölgesindeki (Aydın, Denizli ve Muğla) paydaşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çağrısına yetişebiliriz. Bizden istenen kısaca şu üç madde (Kümelenme Destek Programı Başvuru Çağrısı, 2023, s. 1);

  • En az 20 firmanın yer alacağı bir kümelenme birlikteliğinin kurulması,
  • Destek kapsamı çerçevesinde, vizyon ve stratejik hedeflerine uygun, 5 yıllık iş planının hazırlanması,
  • Başvurunun, Başvuru Rehberine uygun bir şekilde düzenlenmesidir.

Bu istenenler ışığında, ivedi, özellikle Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmalardan, en az 20’si bir araya gelerek, kümelenme derneği kurulmalıdır. Müteakiben kalkınma ajansı ve üniversiteler ile irtibata geçilerek, sektör belirlenmelidir. Belirlenen sektöre göre, proje başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Çağrının amacı ve kapsamı; ülkemiz sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan bir ekonomi yaratmaktır. Ağırlıklı olarak, yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmaktır.

Belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde öneme haiz ve ağırlıklı olarak, imalat sanayinde faaliyet gösteren, kümelenme teşebbüsleri, kapsam dahilindedir. Kümelenme birliktelikleri; küme koordinasyonunu, farkındalığını veya etkinliğini geliştirme, faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme, verimlilik ve yenilik alanlarında amaç edinilerek desteklenecektir. Destek süresi 5 yıldır, ancak 2 yıl daha uzatılabilir. Bütçe limiti bulunmamaktadır. Destekleme oranı, iş planı bütçesinin %70’i Bakanlık tarafında hibe olarak karşılanacaktır. Yerli Malı Belgesine sahip makine / ekipman alımında ilave %15 destek oranı uygulanacaktır.

Desteklenen giderler; personel, seyahat ve konaklama, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı, danışmanlık ve hizmet alımı, sarf malzeme, iş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım / inşaat işleri ve genel idari giderlerdir.

Evet, bu yazımızda, kümelenmeye konu olan bölge için, kümelenme destek programını incelemeye alarak, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bir sonraki yazımızda, kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemeler yapacağız.

Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Kaynakça: Kümelenme Destek Programı Başvuru Çağrısı, Pub. L. No. KDP.04.2023, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 (2023). http://kumelenme.sanayi.gov.tr/

Yasin DANYAL
TGB Uzmanı – Startup Mentor
yasindanyal@gmail.com
Linkedin Profilim
Youtube Kanalım
Yorum Yapın