Kuluçka Girişimcilerinin Yatırım Alması

Bu yazımızda yine kümelenme odağında önemli olan, kuluçka girişimcilerinin yatırım bulma hususunu gündeme alıyoruz.

0 139

Merhaba.

Bu yazımızda yine kümelenme odağında önemli olan, kuluçka girişimcilerinin yatırım bulma hususunu gündeme alıyoruz. Bir yıl daha bitti, 2022 yılını bitirdik. Maalesef, TR32 bölgesinde (Aydın, Denizli ve Muğla) önemli yatırım olanaklarından olan ve 4691 sayılı yasanın getirmiş olduğu avantajı kullanan, kuluçka seviyesinde bir firma, olduğuna dair bilgi gelmedi. Büyük firmalardan bazıları, sermaye aktarımı yapmak için, ortaklık kurmayı düşündüğü firmalara ulaşmaya çalıştı, ancak olumlu sonuçlar alındığına dair, bir bilgi de gelmedi. “Nedir bu kuluçka firmalarına ortaklık olunması meselesi?” biraz açalım. 10 Ağustos 2016 tarihli 29797 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 35’inci maddesinin C fıkrası ile konu hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik hükmüne göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesine göre, bu işlemler yapılabilmektedir. 4691 sayılı kanunun Geçici 2’nci maddesi kapsamında, istisna edilen kazançları tutarı, 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu ortaklık faaliyetine girilebilmektedir. Bu tutarın yüzde ikisi, pasifte, geçici bir hesaba aktarılmaktadır. Hükmün olduğu fıkra kapsamında, aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır. Tutar, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar, aşağıdaki iki husustan en az biri çerçevesinde, aktarılması şartı bulunmaktadır ;

  • Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş, girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması,
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı kanun kapsamındaki, kuluçka merkezlerinde, faaliyette bulunan diğer girişimcilere, sermaye olarak konulmasıdır.

Söz konusu tutarın, ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, 4691 sayılı kanun kapsamında, yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilememektedir. Bu tutar nedeniyle, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilmektedir. Burada, bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Bilinmektedir ki, şirket birleşmelerinde, büyük balık küçük balığı yer. Küçük balık olmamak için, ortaklık yapılacak, 4691 sayılı kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerindeki girişimcilerin, firmalarının projeleriyle beraber doğru bir şekilde değerlenmesi önem kazanmaktadır.

Çünkü, özellikle de kuluçka merkezlerindeki girişimcilerin, firmaların defter değerleri, ilk üç yıl içinde olunması sebebiyle, çoğunlukla küçük rakamlardan oluşmaktadır. Ancak, bazı kuluçka merkezlerindeki girişimcilerin, yurt dışında ve özellikle yazılım sektöründe 1.000.000 pound gibi yatırımlar aldığı görülmektedir. Bu sebeple, değerleme önem kazanmaktadır. Çünkü, örnek olarak, büyük bir firma 3.000.000TL yatırım yapmak istediğinde, eğer defter değerine bakılırsa, yeni ortaklıkta %99’lara yakın pay sahibi olabilir. Ancak, verdiğimiz örneğe baktığımızda, büyük şirketin payı %13’lere düşmektedir. Çünkü, kuluçka girişimcisi, yaklaşık 20.000.000TL’lik projeyi yürütmektedir. Küçük firma için nakit artarken, büyük firma içinde, yurt dışından yatırım almış olmaktadır.

Evet, bu yazımızda, kümelenme konusunu daha da açarak, özellikle kuluçka girişimcilerinin yatırım alması hususunu tartışmaya açtık. Bir sonraki yazımızda, kümelenme konusuna devam ederek, konu hakkında incelemeler yapacağız. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim.

Yasin DANYAL
TGB Uzmanı
yasindanyal@gmail.com
linkedin.com/in/yasin-danyal-05829863
https://www.youtube.com/channel/UCN3KdNsQB3y9rtZgN_F9JgA

Kaynakça

Yorum Yapın