İncirde Fiyatlar, Fırsatlar ve Riskler

Bu yıl kuru incir rekoltesi tahmini konusunda gerekli çalışmalar yapıldı ve bakanlığa gönderildi.

0 35

Değerli okur,

Bu yıl kuru incir rekoltesi tahmini konusunda gerekli çalışmalar yapıldı ve bakanlığa gönderildi. Bu yılın geçen yıldan daha iyi olduğu sahadan edindiğimiz bilgilere göre ortada. Kalite konusunda şu ana kadar bir sorun da gözükmüyor. Bu hafta içerisinde hasat epeyce hızlanmaya başlar. Aydınımız kuru incir üretiminde ve ihracatında lider durumdadır. Kuru incir üretiminin ülkemizde yüzde 85’i, dünyada yüzde 60’ı ilimizde gerçekleşmektedir. Bunu ben değil Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü eldeki verilere bakarak söylemektedir.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, incir sektör toplantısında kuru incir üretiminin belli bir noktaya geldiğini, prestij ihraç ürünümüz olarak kalite ve gıda güvenliğinin artırılması ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini, yapıldığını söylemiştir. Kuru incir üretiminde uzun yıllar üretim ortalamasının 65-70 bin ton olduğu verilerle sabit olduğuna göre kalite ve gıda güvenliği anlamında yapılacak çalışmaların önemi kendiliğinden ortaya çıkar. O halde üreticisinden tüccarına ihracatçısından tüketicisine kadar incire sahip çıkmak gerekmektedir. Çünkü incir AB tescili de almış bir ürünümüzdür.

Her yıl yaşanan kuru incir fiyatları ile ilgili belirsizlikler bu yıl da yaşanmaktadır. Üreticide yüksek fiyat beklentisi hakimdir. İç tüketimden çok daha fazlasını ihraç ettiğimiz incir de fiyatları etkileyecek çok fazla değişken bu yıl karşımızda durmaktadır. Karşımızda kuru incir fiyatlarında üreticinin beklentilerinde hayal kırıklığı yaşatacak bazı riskler vardır. Üreticideki fiyat beklentileri tüccar ve aracılarda karşılık bulacak mıdır? Burada ihracatçıların da bağlantıları ve fiyatlama durumları da önem arz etmektedir. İhracat yaptığımız ülkelerde ekonomik durgunluk yaşanması hiç istenmeyen durumdur çünkü üretimimizin önemli bir bölümü ihraç edilmektedir.

Elimizde geçen yıldan kalan stok miktarını en azından biz bilememekteyiz. Görünen tüccarın ve aracıların finansman sorunu yaşayabilecekleridir. İşletme maliyetleri oldukça yükselmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dikkatini hububata verdiğinden incir konusunda nasıl bir yol izleyeceğini kamuoyuna ilan etmiş değildir. İncir konusunda otorite olan TARİŞ fiyat belirleme toplantısını henüz yapmamıştır.

Tabii ki bunlar her yıl yaşanan sorunlarıdır, piyasa bir süre sonra yerli yerine gelir diyebilirsiniz. Ancak belirsizlik üreticiye, üretime en azından kısa vadede zarar verir. Bu belirsizliklerin en kısa sürede ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi gerekmektedir.

Bunu sektördeki aktörlerin gidermesi olmasa da en aza indirmesi mümkündür. Öncelikle sektördeki bütün aktörler birbirine saygı duymak ve anlamak durumundadır. Kimsenin fırsatçılık yapma lüksü yoktur ve olmamalıdır. AB tescilli Aydın inciri diye bazı illerden daha ucuz olduğu için incir getirip işlenmesi iç ve dış piyasaya verilmesi hiç ahlaki durmamaktadır ve böyle bir durumu önlemek de hepimizin görevidir. Daha öncede yazdım şimdi de tekrar edeyim. Kimse kuru incir üzerinden “aç gözlülük” yapmamalıdır. İncir bizim prestij ihraç ürünümüzse hak ettiği fiyatta verilmelidir. Bütün fedakarlık, risk ve yük üreticinin üzerine bırakılmamalıdır. Son olarak kuru incirde gösterge fiyat olarak kabul ettiğim 51-55 için başlangıç fiyat beklentim 50 ile 55 TL arasındadır.  Bundan sonrası da piyasanın gidişine göre şekillenir.

Sektörün bütün paydaşlarına bereketli, bol kazançlı bir sezon dilerim.

Yorum Yapın