Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin “7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Yıl Dönümü”

Ülkelerin, ulusların geçmişleri incelendiğinde, her birisinin, tarihi öneme haiz, kaderlerini değiştiren dönüm noktaları olduğunu görürsünüz. 19 Mayıs 1919 da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün başlattığı ve büyük mücadelelerden sonra Türk Milletinin zaferiyle sonuçlanan emsalsiz Milli Mücadelemiz de bizim ulusumuz için eşsiz bir dönüm noktası olmuştur.

0 3

Ülkelerin, ulusların geçmişleri incelendiğinde, her birisinin, tarihi öneme haiz, kaderlerini değiştiren dönüm noktaları olduğunu görürsünüz. 19 Mayıs 1919 da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün başlattığı ve büyük mücadelelerden sonra Türk Milletinin zaferiyle sonuçlanan emsalsiz Milli Mücadelemiz de bizim ulusumuz için eşsiz bir dönüm noktası olmuştur. Yokluk içerisinde, büyük sıkıntılara göğüs geren atalarımız, tüm olumsuz şartlara rağmen, inançla, milli şuurla, canlarını dişlerine takarak, bu toprakların Türk Yurdu olarak kalmasını süngünün ucunda verdikleri emsalsiz mücadelelerle sağlamış ve bize cennet bir vatan emanet etmişlerdir.

Milli mücadele dönemlerinde, şüphesiz, ordumuzun en temel gücü lojistik ve beslenmeydi. Askerlerimizin karnı doymalı, mühimmatlar cepheye ulaşabilmeliydi. Silah gücünüz ne kadar ileri seviyede olursa olsun, beslenemeyen askerlerle, aksayan mühimmat desteğiyle başarı elde edebilmeniz mümkün değildir. İstiklal mücadelemizde, işte bu beslenme ve lojistiğin temel kaynağını sığırlar oluşturmaktaydı. Mühimmatlar cepheye kağnılarla ulaştırılıyordu. Ancak çok büyük bir sorun ortaya çıkmıştı ve başta sığır vebası olmak üzere oldukça bulaşıcı olan hastalıklar sığırların büyük bölümünün hastalanmasına ve ölmesine yol açmıştı. İsmet İnönü, yaşanan bu sıkıntı için, “orduyu sarmış olan bu hastalığın ne gibi sonuçlara yol açacağını ön görmek için insan gücü yetmez” diyerek durumun vehametini gözler önüne sermiştir.

Ordumuzun Veteriner Hekim Subayları, bu süreç içerisinde, sığır vebası illetiyle mücadele etmek ve hastalığı ortadan kaldırmak için adeta mucizeler gerçekleştirmişlerdir. Sığır vebası serumu üretmek için gerekli teknik alt yapı şartları savaş nedeniyle mümkün olmadığından, örneğin cam boru bulunamadığından kartal kanatlarından yaptıkları boruları kullanarak, serum şişelerini mısır koçanları ile kapatarak, gece gündüz hasta hayvanlarla yatıp kalkarak olağan üstü gayretler sarf etmişler ve neticede sığır vebası serumunu üreterek, sığır vebası illetini ortadan kaldırmak suretiyle ordunun lojistik gücünün yeniden kazanmasında büyük rol üstlenmişlerdir. Balkan savaşları dönemi incelendiğinde de sığır vebasının hem ordunun beslenmesine hem de lojistik gücünün kaybolmasına sebebiyet verdiğini akabinde Veteriner Hekimlerin çalışmaları ile bu problemlerin ortadan kalktığını net olarak görebilirsiniz. O dönemde de, sığır vebasının insanlarda hastalık yapmadığını, hastalanan hayvanların etlerinin kavurulduktan sonra tüketilebileceğini ve bir problem yaratmayacağını bilen Veteriner Hekim Teğmen Şefik KOLAYLI, hasta hayvanların kesilerek etleri kavrulduktan sonra askerlere yedirilmesini teklif etmiş, bu önerisi, hasta hayvanların etlerinin askerlere yedirilemeyeceği itirazıyla reddedilmiş, bunun üzerine Veteriner Hekim Teğmen Şefik KOLAYLI, “bu hasta hayvanların etlerini kavurduktan sonra yiyen askerlerden bir tanesinde hastalık çıkarsa beni kurşuna dizin.” Diyerek teklifinde diretmiştir. Bunun üzerine teklifi kabul edilmiş, bu etler askerlere yedirilmiş ve bir tane askerde dahi hastalık ortaya çıkmamış, bir Veteriner Hekim sayesinde, ordunun protein ihtiyacı giderilmiştir.

Veteriner Hekimler tarihimizin en önemli dönüm noktalarında, büyük özverilerle, üstün cesaret ve ferasetle sahneye çıkmış ve görevlerini başarıyla yerine getirerek büyük mücadelemizin zaferle sonuçlanmasında önemli roller üstlenmişlerdir. Tüm bunların üzerine Mareşal Fevzi ÇAKMAK, “Eğer Türk Veteriner Hekimleri olmasaydı, istiklalimizi kazanamayacaktık.” sözünü söyleyerek Veteriner Hekimlerin başarısını tarihe altın harflerle nakşetmiştir. İsmet İNÖNÜ ise, “Denilebilir ki; insan hekimliği, veteriner hekimliği yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir.” Diyerek yine Veteriner Hekimliğin önemini gözler önüne sermiştir.

Kurtuluş Savaşımız neticesinde elde ettiğimiz büyük zaferi coşkuyla kutladığımız bugün, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Büyük zaferimiz kutlu olsun!

Yorum Yapın