Ar-Ge ve İnovasyon

Uluslararası pek çok yayınım bulunmakla beraber, yerelde de Ar-Ge ve inovasyonu anlatma gereği duydum. Çevremde pek çok girişimci kendi çapında Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Ancak, Ar-Ge çalışması yapılmak isteniyorsa, bu işi profesyonelce yapmak gerekir.

2 37

Merhaba..

Uluslararası pek çok yayınım bulunmakla beraber, yerelde de Ar-Ge ve inovasyonu anlatma gereği duydum. Çevremde pek çok girişimci kendi çapında Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Ancak, Ar-Ge çalışması yapılmak isteniyorsa, bu işi profesyonelce yapmak gerekir.

Şimdi girişimcilerimiz, ben çok büyük değilim, ne yapmam gerekiyor diye sorabilirler. Öncelikle muhasebeciniz ile bu konuyu görüşmeniz faydalı olacaktır. Ondan sonra eyleme geçmek gerekmektedir. Çünkü bu işin atölye tarafı olduğu gibi muhasebe tarafı da bulunmaktadır. TR32 bölgesi benim akademik çalışma alanım. Bu bölgede 3 teknopark bulunmaktadır. En basit anlamıyla bu 3 teknopark ile irtibata geçilebilir. Burada Ar-Ge ve tasarım projeleri için uzman arkadaşlarım konuyu sizlere çok uygun bir şekilde anlatabilir. Tabi ki, tek çözüm teknoparklar değildir. Şuan girişimci firmanızda proje bazlı bir iş yapıyor iseniz, bu proje için kamu desteği almaya çalışmak gerekir. KOSGEB, Kalkınma Ajansı veya TÜBİTAK, bunu sağlayabilen en kolay ulaşılabilecek kurumlardır. Bu kurumların; KOSGEB için, 4441567, Kalkınma Ajansı için, 4445172 ve TÜBİTAK için 4446690 numaraları ile bilgi alınabilir.

Eğer, bu kurumlarda Ar-Ge ve inovasyon konulu destekler alınabilirse yasal pek çok avantajlardan yararlanılabilir. KOSGEB için “Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri” başlığı altındaki desteklerin alınması gerekmektedir. Kalkınma Ajansı için, ajans ile irtibata geçerek, Ar-Ge ve inovasyon proje çağrıları takip edilmelidir. TÜBİTAK için ise, kuruluş itibarıyla Ar-Ge tabanlı projelere destek verildiği için, istisnalar hariç, geneli kapsam için kabul edilebilir. Dediğim gibi, tüm bu bilgileri, mali müşavirinizle görüşmek sizlerin faydasınadır. En önemli Ar-Ge destekleri ile ilgili mevzuatlar; • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, • 4874 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Destek kapsamında, proje bazlı kazançtan elde edilen gelirin vergiden muaf tutulması, personel desteği, yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV muafiyeti, proje bazlı ithal edilen malzemenin her türlü gümrük vergisi ve harçtan muaf edilmesi gibi, avantajlar söz konusudur.

Burada önemli olan nokta, yapılan her işlemin proje kapsamında yapılmasıdır. Bu durum bağımsız hakemler tarafından incelenmektedir. Eğer proje dışında bir aktivitede bu destek kullanılırsa, kamu yürütücüsü karşısında çok ağır cezai işlemlere maruz kalınabilir. Konu hem kamu yürütücüsü hem de yasa yapıcısının temsilcisi olan Sayıştay Başkanlığı denetim üyeleri tarafından, farklı kollarda denetlenebilmektedir. Zaten kamu vicdanı açısından da önemli bir husus olduğu herkesçe kabul edilecektir. Proje ilk planlamadan, son denetim faaliyetine kadar iyi organize edilmelidir. Gerekirse danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki Ar-Ge sonsuz bir süreçtir. Daha ayrıntılı bir bilgi edinmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bu yazımızda, daha çok Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden bahsettik. Bir sonraki yazımızda, sektörel olarak nasıl projeler hazırlanabilir bunları ele alacağız. Bol Ar-Ge ve inovasyonlu günler dilerim..

2 Yorumlar
 1. Yasin Danyal diyor

  Yasin DANYAL
  TGB Uzmanı
  yasindanyal@gmail.com
  linkedin.com/in/yasin-danyal-05829863
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2EywdoD97JUPDqENU-kaARENkdakNgt

 2. TGB.Uzm.Yasin Danyal diyor

  Sayın Okuyucular;
  Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Sizlerin yorumlarına göre, bölgemiz ekseninde, kümelenme, teknoparklar ve yenilikçilik kavramlarını açıklamaya çalışacağım.
  Saygılarımla.

Yorum Yapın